Menu

Płatność Play

Zamów z Play

Zamawiasz rozmowę telefoniczną.

Opłata zostanie doliczona do Twojego rachunku w Play (telefon na abonament) lub odliczona od środków na koncie (telefon na kartę). Opłata jest naliczana jednorazowo.

Na twoim telefonie pojawi się prośba o przepisanie kodu. Jeżeli to zrobisz usługa zostanie opłacona.


Akceptuję treść regulaminu Zamów z Play. Zgadzam się na natychmiastowe rozpoczęcie spełnienia świadczenia i potwierdzam, ze jestem świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy w chwili przystąpienia do Usługi.

Zapoznaj się z treścią regulaminu “Zamów z Play”